Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag

Welkom Bij Taxture Audit!

Geen zin om te lezen? U kunt ook direct contact met ons opnemen, dan helpen wij u graag persoonlijk verder.

De markt verandert snel. Er ontstaan steeds nieuwe verdienmodellen. Ondernemingen worden steeds meer afhankelijk van ICT en cybercrime behoort tegenwoordig tot de dagelijkse realiteit.

Net even anders dan de rest

Dit zijn risico’s. Het zijn ook kansen, indien de onderneming volledig “in control” is over de bedrijfsprocessen.

Daar waar een bezoek van de accountant wel eens als lastig en als een verplichting wordt ervaren, is dit voor ons hét moment om toegevoegde waarde te creëren. Later daarover meer.

Als persoonlijke touch voor u waarde heeft

Ten opzichte van de grote accountantskantoren, zijn wij een uitstekend alternatief voor opdrachtgevers, die waarde hechten aan een persoonlijke touch.

Enthousiaste Mensen 77%
Slimme Oplossingen 82%
Specialistische Kennis 87%
Strategisch Inzicht 92%
Focus Op Toegevoegde Waarde 100%

Wettelijke Controle

.

Wettelijke controle eventueel verplicht

Diverse stakeholders gebruiken uw financiële verantwoording bij het nemen van beslissingen. Deze financiële informatie moet dus betrouwbaar zijn. Ter bescherming van uw stakeholders is voor sommige ondernemingen een wettelijke controle verplicht.

Ondernemingen die onder deze verplichting vallen, moeten jaarlijks een accountantscontrole laten uitvoeren door een externe accountant. Of een onderneming onder de verplichting tot wettelijke controle valt, is afhankelijk van het type of de grootte daarvan.

Wees problemen voor en pak kansen

Tijdens de accountantscontrole doen wij onderzoek naar de betrouwbaarheid van uw financiële verantwoording en de risico’s met betrekking tot die betrouwbaarheid (bijvoorbeeld frauderisico’s).

In onze aanpak staat de onderneming, haar doelstellingen en de branche centraal. Op die manier verschaffen we inzicht in het functioneren van de onderneming en maken we van de controle een waardevol instrument voor onze opdrachtgevers.

Met ons enthousiaste team en slimme toepassingen zijn wij regelmatig de problemen voor – en dat scheelt vaak een hoop tijd, geld en hoofdpijn.

Wettelijke controle (groepsaccountant)

Als groepsaccountant begeleiden wij voor uw organisatie de controle over de diverse onderdelen van uw organisatie. Wij zorgen voor directe betrokkenheid vanaf de start van de controle met het management van uw organisatie en geven de accountant van een groepsonderdeel directe instructies omtrent controlewerkzaamheden. Dit doen wij op basis van de volgende werkwijze:

 • Directe heldere instructies met betrekking tot controlewerkzaamheden aan de accountant van het groepsonderdeel.
 • Evaluatie van de uitkomsten van de controlewerkzaamheden met de accountant van het groepsonderdeel.
 • Opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van de groep.
 • Evaluatie van de uitkomsten van het totaal van de controlewerkzaamheden met betrekking tot de groepsonderdelen en consolidatie.

Op deze manier kunnen wij vaststellen dat de financiële verantwoording van het management van de orgatie in acht is genomen.

Wees trots op een goedkeurende verklaring

Toegegeven, de wettelijke controle is verplicht en u ontkomt er niet aan, maar onze opdrachtgevers zien het juist als een kans. En terecht. Die goedkeurende controleverklaring  een geweldig verkoopargument en een mooi compliment voor het management van de onderneming!

 • Introductie met een bak koffie

  Allereerst zullen we tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, de opdracht voorbespreken. Hierbij nemen we onder andere de relevante ontwikkelingen door, de ambities van uw organisatie, uw persoonlijke ambities, etc. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de werkelijke opdracht en wat u wilt bereiken.

 • Uitvoeren van de opdracht

  Nadat u akkoord heeft gegeven dat wij de opdracht voor u zullen uitvoeren, hebben wij van u enkele stukken nodig. Wij laten u weten wat de op te leveren stukken zijn in dit stadium. Zo nodig plannen we (nog) een bezoek bij u.

 • Bespreken van de opdracht

  Nadat wij de opdracht hebben voltooid, nemen wij u persoonlijk mee door de bevindingen. Hierbij zullen we ook het verloop van de opdracht zelf evalueren en zaken als de doorlooptijd, aanlevering van stukken en feedback met betrekking tot de opdracht.

 • Rapportage

  Voor optimaal inzicht rapporteren wij onder andere via een digitaal portaal. Alle bevindingen en van toepassing zijnde documenten zijn daar te vinden. Uiteraard kunnen wij u de stukken ook mailen of via de post naar u verzenden. De laatste stap is het plannen van het volgende bezoek voor de komende periode.

Vrijwillige Controle

.

Vrijwillige controle voor maximale zekerheid

Een accountantscontrole kunt u ook vrijwillig laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om duidelijkheid te verstrekken aan aandeelhouders of verstrekkers van financieringen. Of wanneer in de statuten van de organisatie is bepaald,, dat dit wordt gedaan, Dit komt vaak voor bij stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Verbeter processen op basis van kennis

Ook tijdens de vrijwillige accountantscontrole doen wij onderzoek naar de betrouwbaarheid van uw financiële verantwoording en de risico’s betreffende die betrouwbaarheid (bijvoorbeeld frauderisico’s).

Net zoals bij een wettelijke controle, staat In onze aanpak de onderneming, haar doelstellingen en de branche centraal. Op die manier verschaffen we inzicht in het functioneren van de onderneming en maken we van de controle een waardevol instrument voor onze opdrachtgevers.

Met ons enthousiaste team en slimme toepassingen zijn wij regelmatig de problemen voor – en dat scheelt vaak een hoop tijd, geld en hoofdpijn.

Wees trots op een goedkeurende verklaring

Ook bij een vrijwillige controle is die goedkeurende controleverklaring natuurlijk een geweldig verkoopargument en een mooi compliment voor het management van de onderneming!

 • Introductie met een bak koffie

  Allereerst zullen we tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, de opdracht voorbespreken. Hierbij nemen we onder andere de relevante ontwikkelingen door, de ambities van uw organisatie, uw persoonlijke ambities, etc. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de werkelijke opdracht en wat u wilt bereiken.

 • Uitvoeren van de opdracht

  Nadat u akkoord heeft gegeven dat wij de opdracht voor u zullen uitvoeren, hebben wij van u enkele stukken nodig. Wij laten u weten wat de op te leveren stukken zijn in dit stadium. Zo nodig plannen we (nog) een bezoek bij u.

 • Bespreken van de opdracht

  Nadat wij de opdracht hebben voltooid, nemen wij u persoonlijk mee door de bevindingen. Hierbij zullen we ook het verloop van de opdracht zelf evalueren en zaken als de doorlooptijd, aanlevering van stukken en feedback met betrekking tot de opdracht.

 • Rapportage

  Voor optimaal inzicht rapporteren wij onder andere via een digitaal portaal. Alle bevindingen en van toepassing zijnde documenten zijn daar te vinden. Uiteraard kunnen wij u de stukken ook mailen of via de post naar u verzenden. De laatste stap is het plannen van het volgende bezoek voor de komende periode.

Beoordelingsopdracht

.

Geruststelling zonder uitgebreide controle

Zekerheid over uw cijfers is een hele geruststelling. Voor die zekerheid is echter niet altijd een uitgebreide accountantscontrole nodig. In sommige gevallen kunnen wij onze opdrachtgevers dezelfde rust bieden met een beoordelingsopdracht. Daarnaast zijn er nog andere redenen om een beoordelingsopdracht te laten uitvoeren.

Beoordeling proccessen en cijfers

In bepaalde gevallen en beroepsgroepen is een beoordelingsopdracht verplicht op basis van wet- en regelgeving. Soms wordt er door verzekeringsmaatschappijen of banken extra zekerheid gevraagd.

De beoordelingsopdracht is een tussenvorm tussen de accountantscontrole en het samenstellen van de jaarrekening. Bij een beoordelingsopdracht wordt het bestaan van het interne beheersingssysteem wel vastgesteld, maar de werking ervan wordt niet getoetst.

Voorbereiden op toekomstige controle

Wanneer naar verwachting in de toekomst een wettelijke controle (of vrijwillig) van toepassing wordt voor een onderneming, is de beoordelingsopdracht vaak een goede aanloop naar een goed verlopende en efficiënte accountantscontrole.

 • Introductie met een bak koffie

  Allereerst zullen we tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, de opdracht voorbespreken. Hierbij nemen we onder andere de relevante ontwikkelingen door, de ambities van uw organisatie, uw persoonlijke ambities, etc. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de werkelijke opdracht en wat u wilt bereiken.

 • Uitvoeren van de opdracht

  Nadat u akkoord heeft gegeven dat wij de opdracht voor u zullen uitvoeren, hebben wij van u enkele stukken nodig. Wij laten u weten wat de op te leveren stukken zijn in dit stadium. Zo nodig plannen we (nog) een bezoek bij u.

 • Bespreken van de opdracht

  Nadat wij de opdracht hebben voltooid, nemen wij u persoonlijk mee door de bevindingen. Hierbij zullen we ook het verloop van de opdracht zelf evalueren en zaken als de doorlooptijd, aanlevering van stukken en feedback met betrekking tot de opdracht.

 • Rapportage

  Voor optimaal inzicht rapporteren wij onder andere via een digitaal portaal. Alle bevindingen en van toepassing zijnde documenten zijn daar te vinden. Uiteraard kunnen wij u de stukken ook mailen of via de post naar u verzenden. De laatste stap is het plannen van het volgende bezoek voor de komende periode.

Due Diligence

.

Echt weten wat er speelt

Bedrijfsovername is vaak een grote beslissing met veel impact op uw toekomst of die van uw onderneming. Bij het maken van een besluit met zoveel impact, wilt u ervan uit kunnen gaan dat u echt alle informatie heeft, maar ook dat deze betrouwbaar is.

Onze opdrachtgevers schakelen ons doorgaans in voor due-diligence in situaties waarbij sprake is van een vorm van bedrijfsovername. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de zeggenschap en eigendom van de onderneming, fusies en overnames, het ontstaan van joint ventures, of de introductie op de beurs.

Voorkom vervelende verassingen achteraf

De doelstelling van ons due-diligence onderzoek is, om verrassingen achteraf te voorkomen en om een inschatting te kunnen maken van de werkelijke waarde van een onderneming.

Heeft u de situatie goed en volledig in beeld op juridisch, economisch, fiscaal en commercieel vlak? Bent u op hoogte van eventuele verplichtingen en alles wat er speelt? Welke risico’s neemt uw beslissing met zich mee?

Onze opdrachtgevers krijgen inzicht in de kansen en risico’s die hun uiteindelijke besluit met zich meebrengt. De bevindingen van ons onderzoek communiceren we naar onze opdrachtgevers onder begeleiding van een due-diligence rapport.

Sta sterk in onderhandelingen

Met ons due-diligence onderzoek zorgen wij samen dat u sterk staat in de onderhandelingen, kunt u weloverwogen een beslissing maken en voorkomt u kostbare verrassingen achteraf.

 • Introductie met een bak koffie

  Allereerst zullen we tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, de opdracht voorbespreken. Hierbij nemen we onder andere de relevante ontwikkelingen door, de ambities van uw organisatie, uw persoonlijke ambities, etc. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de werkelijke opdracht en wat u wilt bereiken.

 • Uitvoeren van de opdracht

  Nadat u akkoord heeft gegeven dat wij de opdracht voor u zullen uitvoeren, hebben wij van u enkele stukken nodig. Wij laten u weten wat de op te leveren stukken zijn in dit stadium. Zo nodig plannen we (nog) een bezoek bij u.

 • Bespreken van de opdracht

  Nadat wij de opdracht hebben voltooid, nemen wij u persoonlijk mee door de bevindingen. Hierbij zullen we ook het verloop van de opdracht zelf evalueren en zaken als de doorlooptijd, aanlevering van stukken en feedback met betrekking tot de opdracht.

 • Rapportage

  Voor optimaal inzicht rapporteren wij onder andere via een digitaal portaal. Alle bevindingen en van toepassing zijnde documenten zijn daar te vinden. Uiteraard kunnen wij u de stukken ook mailen of via de post naar u verzenden. De laatste stap is het plannen van het volgende bezoek voor de komende periode.

Subsidie- en Overige Verklaringen

.

Zekerheid omtrent subsidies

Ondernemingen kunnen subsidies aanvragen en ontvangen. Vaak worden deze  subsidies verstrekt onder bepaalde voorwaarden. Door deze voorwaarden wordt gewaarborgd dat de subsidiegelden rechtmatig worden aangewend.

Daarnaast kunnen er voorwaarden worden gesteld aan de wijze van verantwoorden en de controle daarop door een externe accountant.

Aanspraak op subsidies behouden

Door de ervaring die wij hebben opgedaan op dit gebied kunnen we efficiënt de subsidieverantwoording van onze opdrachtgevers controleren. Zo zorgen we samen dat onze opdrachtgevers hun aanspraak op de van toepassing zijnde subsidie(s) behouden.

Overige Verklaringen

Ambities van organisaties kunnen voortdurend samenkomen of juist uiteenlopen met die van andere organisatie. Ambities gaan vaak gepaard met groei. Groeiende organisatie krijgen op enig moment dan ook vaak  voor drie keuzes te staan – fuseren, splitsen, of overname.

De voorwaarden waaronder zoiets gebeurd worden door de betrokken partijen samen bepaald. Deze voorwaarden dienen vastgesteld en gecontroleerd te worden op hun realiteit en rechtvaardigheid. Hiervoor kunt u zich beroepen op ons als accountant. Wij ondesteunen opdrachtgevers in dit kader onder anderen met:

 • Fusieverklaringen
 • Overnameverklaringen
 • Assurance rapporten
 • Introductie met een bak koffie

  Allereerst zullen we tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, de opdracht voorbespreken. Hierbij nemen we onder andere de relevante ontwikkelingen door, de ambities van uw organisatie, uw persoonlijke ambities, etc. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de werkelijke opdracht en wat u wilt bereiken.

 • Uitvoeren van de opdracht

  Nadat u akkoord heeft gegeven dat wij de opdracht voor u zullen uitvoeren, hebben wij van u enkele stukken nodig. Wij laten u weten wat de op te leveren stukken zijn in dit stadium. Zo nodig plannen we (nog) een bezoek bij u.

 • Bespreken van de opdracht

  Nadat wij de opdracht hebben voltooid, nemen wij u persoonlijk mee door de bevindingen. Hierbij zullen we ook het verloop van de opdracht zelf evalueren en zaken als de doorlooptijd, aanlevering van stukken en feedback met betrekking tot de opdracht.

 • Rapportage

  Voor optimaal inzicht rapporteren wij onder andere via een digitaal portaal. Alle bevindingen en van toepassing zijnde documenten zijn daar te vinden. Uiteraard kunnen wij u de stukken ook mailen of via de post naar u verzenden. De laatste stap is het plannen van het volgende bezoek voor de komende periode.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en dossierinspecties

.

Wet- en regelgeving

Accountantsorganisatie zijn bij de jaarrekeningcontroles van organisaties van openbaar belang (OOB) volgens de WTA verplicht om een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) te laten uitvoeren. Daarnaast kan vrijwillig een OKB wordt uitgevoerd wanneer sprake is van een niet-OOB controleopdracht. Dit is afhankelijk van de eisen die het kwaliteitsstelsel van uw kantoor hanteert.

Door de wijziging van de Europese en daarmee ook Nederlandse regelgeving voor accountants zijn de regels voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) aangepast. Een OKB moet bij een wettelijke controle nu verplicht worden uitgevoerd door een externe accountant die ingeschreven staat in het AFM-register. Voor veel accountantsorganisaties, die hun OKB’s door een extern kwaliteitstoetsingsbureau laten uitvoeren, kan dit leiden tot problemen omdat de externe toetser geen externe accountant is.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Taxture Audit beschikt over een vergunning van de AFM om wettelijke controles (niet-OOB) uit te mogen voeren. Onze verantwoordelijke accountants staan daarom ook ingeschreven als externe accountant. Door onze expertise in het uitvoeren van controles in het (groot) MKB, zorg en bij stichtingen en verenigingen kunt u een beroep ons doen voor de uitvoering van een OKB of een dossierinspectie.

Het verschil tussen een OKB en dossierinspectie zit met name in de timing van de kwaliteitsbeoordeling. Een OKB dient voor het afgegeven van de controleverklaring afgerond te zijn en een dossierinspectie kan na het afgeven van de controleverklaring worden uitgevoerd. Beide kwaliteitsbeoordelingen dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de controleopdracht.

Onze externe accountants hebben ervaring met de uitvoering van kwaliteitsbeoordeling en hebben in de dagelijkse praktijk ook te maken van OKB’s en dossierinspecties. Daarnaast vinden er periodiek dossiertoetsingen plaats door de SRA op onze eigen dossiers. Het oordeel van de recente toetsingen van het SRA was positief.

Voor de uitvoering van de OKB’s en dossierinspecties maken wij gebruik van gerenommeerde toetsingswerkprogramma’s.

Gemeenschappelijk doel

Bij de uitvoering van een OKB of dossierinspectie hebben wij net als u hetzelfde doel voor ogen. Het verhogen van de kwaliteit van de controle en het controledossier. Wij zijn er niet op uit om uw controledossier onderuit te halen, maar wij streven ernaar om u dossier te verbeteren.

 • Introductie met een bak koffie

  Allereerst zullen we tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, de opdracht voorbespreken. Hierbij nemen we onder andere de relevante ontwikkelingen door, de ambities van uw organisatie, uw persoonlijke ambities, etc. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de werkelijke opdracht en wat u wilt bereiken.

 • Uitvoeren van de opdracht

  Nadat u akkoord heeft gegeven dat wij de opdracht voor u zullen uitvoeren, hebben wij van u enkele stukken nodig. Wij laten u weten wat de op te leveren stukken zijn in dit stadium. Zo nodig plannen we (nog) een bezoek bij u.

 • Bespreken van de opdracht

  Nadat wij de opdracht hebben voltooid, nemen wij u persoonlijk mee door de bevindingen. Hierbij zullen we ook het verloop van de opdracht zelf evalueren en zaken als de doorlooptijd, aanlevering van stukken en feedback met betrekking tot de opdracht.

 • Rapportage

  Voor optimaal inzicht rapporteren wij onder andere via een digitaal portaal. Alle bevindingen en van toepassing zijnde documenten zijn daar te vinden. Uiteraard kunnen wij u de stukken ook mailen of via de post naar u verzenden. De laatste stap is het plannen van het volgende bezoek voor de komende periode.

Pre-audit services

.

Pre-audit services

Middelgrote en grote ondernemingen zijn op basis van wet- en regelgeving verplicht de jaarrekening te laten controleren door een controlerend accountant. Ook stichtingen en verenigingen kunnen op basis van de statuten controleplichtig zijn en een controleverklaring nodig hebben.

De voorbereidingen op deze controle kosten vaak veel tijd van uw medewerkers.

Wat zijn pre-audit services?

Met pre-audit services wordt uw financiële administratie ‘controle-gereed’ gemaakt, voordat de controlerend accountant start met de controle van de jaarrekening. Hiermee verzekert u zich van een kwalitatieve oplevering van stukken en worden uw medewerkers minder belast. Hiernaast kunnen wij op basis van onze bevindingen de onderneming helpen met het verbeteren van de interne beheersing.

Onze pre-audit dienstverlening bestaat uit:

 • Het opstellen van de jaarrekening conform wet- en regelgeving
 • Hulp bieden bij het opstellen van het bestuursverslag
 • Het opstellen van de fiscale positie(s)
 • Het opstellen en aanleveren van de jaarrekeningspecificaties aan de hand van de lijst met op te leveren stukken’ van de controlerend accountant
 • Het opstellen van een handboek of procesbeschrijvingen
 • De communicatie met de controlerend accountant

Zodra de controle door de accountant is afgerond kunnen wij u helpen bij het verbeteren van de interne beheersing en managementrapportages. Ook kunnen wij u helpen bij de opvolging van de verbeterpunten naar aanleiding van de managementletter van de accountant.

Voordelen voor u

 • Wij nemen een groot gedeelte van de communicatie met de controlerend accountant uit handen. Wij leveren documenten aan zoals de accountant ze wil en brengen de accountant op de hoogte van bijzonderheden in de jaarrekening
 • De belasting van uw medewerkers neemt hierdoor af
 • Een concept jaarrekening conform de geldende wet- en regelgeving
 • Kortere doorlooptijd van de controle
 • De fiscale positie van uw onderneming wordt afgestemd met een fiscale specialist
 • Het verminderen van meerwerkdiscussies
 • De interne beheersing en de diepgang van uw managementrapportages verbetert

Ruime ervaring

Onze pre-audit services worden uitgevoerd door ervaren professionals. Onze medewerkers hebben zelf ruime ervaring in de samenstel- en controlepraktijk en hebben hierdoor voldoende kennis van accountantscontrole, externe verslaggeving en fiscaliteiten.

Onze medewerkers hebben ervaring in de accountantscontrole van de (groot) MKB en zorgbranche en bij de controle van stichtingen en verenigingen.

 • Introductie met een bak koffie

  Allereerst zullen we tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u op kantoor, de opdracht voorbespreken. Hierbij nemen we onder andere de relevante ontwikkelingen door, de ambities van uw organisatie, uw persoonlijke ambities, etc. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de werkelijke opdracht en wat u wilt bereiken.

 • Uitvoeren van de opdracht

  Nadat u akkoord heeft gegeven dat wij de opdracht voor u zullen uitvoeren, hebben wij van u enkele stukken nodig. Wij laten u weten wat de op te leveren stukken zijn in dit stadium. Zo nodig plannen we (nog) een bezoek bij u.

 • Bespreken van de opdracht

  Nadat wij de opdracht hebben voltooid, nemen wij u persoonlijk mee door de bevindingen. Hierbij zullen we ook het verloop van de opdracht zelf evalueren en zaken als de doorlooptijd, aanlevering van stukken en feedback met betrekking tot de opdracht.

 • Rapportage

  Voor optimaal inzicht rapporteren wij onder andere via een digitaal portaal. Alle bevindingen en van toepassing zijnde documenten zijn daar te vinden. Uiteraard kunnen wij u de stukken ook mailen of via de post naar u verzenden. De laatste stap is het plannen van het volgende bezoek voor de komende periode.

Meer Weten?

.

Laat u door ons terugbellen

Vul het formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.

  Onze partners

  Om de kwaliteit van onze diensten hoog te houden, zijn wij aangesloten bij de volgende organisaties.